Úlceres i retards de cicatrització

En els casos de retards de cicatrització, siguin de l´etilogia (causa) que siguin, el tractament serà tòpic (local).

Es necessita crear un sistema tancat que es logra mitjançant una bossa de tefló, una campana o un cilindre de buit.

La duració de cada sessió és de 20-30 minuts i el nombre de sessions fins a la total cicatrització de la lesió estarà en funció de la mida i tipus de lesió. La freqüència en que són practicades les sessions oscil.la entre 1 o 2 a la setmana.

Aquesta forma de tractament està molt ben tolerada pels pacients. L´aplicació tòpica d´ozó no és en absolut dolorosa. L´ozó a més a més realitza un desbridament químic natural sobre els teixits esfacelats, no sent necessari per tant la realització de cures agressives per mantenir-la lliure de teixits en mal estat.

Aquesta forma de tractament està molt ben tolerada pels pacients. L´aplicació tòpica d´ozó no és en absolut dolorosa. L´ozó a més a més realitza un desbridament químic natural sobre els teixits esfacelats, no sent necessari per tant la realització de cures agressives per mantenir-la lliure de teixits en mal estat.

Després del tractament amb ozó local es realitza una cura segons el tipus de lesió que presenti el pacient.

En aquells casos en que l´aportació d´oxígen estigui disminuit es podrà combinar amb l´autohemoteràpia per obtenir un benefici de manera més ràpida.

Lesions Post-traumàtiques: ferides produïdes després de caigudes o accidents.

Ferides Post-cirurgia: sutures després de cirurgies que per diferents motius no estan cicatritzant bé

Úlceres per trastorns circulatoris:

  • Úlceres venoses: La part anterior del turmell i la part baixa de la cama, són les localitzacions habituals de les úlceres varicoses. Solen ser lesions, poc profundes, i si no estan infectades no produeixen dolor molt intens, al contrari de les úlceres tromboflebítiques que solen ser profundes i sempre molt doloroses.
  • Úlceres arterials i diabètiques: L´arterioesclerosi pot arribar a cloure totalment una artèria terminal la qual cosa té com a conseqüència l´aparició d´una úlcera que es sol localitzar en els dits dels peus. Les úlceres localitzades a les cames a vegades són conseqüència d´un petit traumatisme local (p.e. esgarrinxada a la cama). Aquestes lesions poden ser molt doloroses.

Úlceres de decúbit:Solen aparèixer en pacients llargament enllitats. Les úlceres apareixen per pressió en una determinada zona, agreujat a vegades per factors com la incontinència urinària o la dificultat de canviar al pacient de posició. Aquestes úlceres solen presentar-se en els talons dels peus i a nivell sacre i a les natges.

Peu diabètic: El peu diabètic és especialment propens a desenvolupar les complicacions diabètiques en forma d´enfermetat vascular i neuropatia. Els trastorns poden oscil.lar des de trastorns de les ungles i formació de calls fins a ulceracions, infeccions i gangrena amb el consegüent perill d´amputació.

NUESTROS ESPECIALISTAS

Dra. Gloria Rovira Dupláa

Jefe de la Unidad de Ozonoterapia desde 1987

Formación Académica:

  • Internado Rotatorio en el Beth Israel Medical Center de Newark (EEUU).
  • Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona.
  • Doctorada en Medicina por la Medizinische Hochschule Hannover (Alemania).