La Clínica

La Unitat d´Ozonoteràpia de la Clínica Quirón de Barcelona va ser inaugurada l´any 1987 convertint-se en el primer centre hospitalari a Espanya dotat d´una Unitat de tractament específic mitjançant l´ús de l´ozó com agent terapèutic. Les indicacions al tractament estaven limitades als retards de cicatrització, ja fossin per traumatismes o després de cirurgies o per problemes vasculars, sobre tot en avis amb problemes circulatoris.

Una altra indicació important era el tractament de patologies derivades de l´arterioesclerosi (sobre tot claudicació intermitent vascular) per manca d´aportació d´oxigen a nivell dels teixits i es tractaven també vulvovaginitis de repetició refractàries al tractament farmacològic habitual.

A mida que ha estat validada la seva eficàcia s´ha anat extenent el ventall de patologies tributàries a teràpia amb ozó.

Hospital Quirón Salud

La Unitat d´Ozonoteràpia de la Clínica Quirón de Barcelona va ser inaugurada l´any 1987 convertint-se en el primer centre hospitalari a Espanya dotat d´una Unitat de tractament específic mitjançant l´ús de l´ozó com agent terapèutic. A l’actualitat, la principal indicació al  tractament mitjançant ozonoteràpia és l’hèrnia discal i les Discopaties.

Direcció: Pl. Alfonso Comin 5
Barcelona 08023
Tel: 932848220 / 932847524
Fax : 932136348
info@ozono-terapia.com

Centre Mèdic La Salud

Els tractaments solen fer-se de manera ambulatòria.
Només els pacients tractats per hèrnia discal precisaran un ingrés d´unes hores a l´Hospital Quirónsalud Barcelona.

La Unitat està dotada de quatre generadors mèdics d´ozó, un Humazona (Humares GmbH), un Humazon Unit (Humares GmbH), un Humazon Promedic (Humares GmbH) i un Ozonosan Alfa + (Hänsler GmbH ).

Direcció: Mare de Deu de la Salut 78
Barcelona 08024
Tel: 932848220 / 932847524
Fax : 932136348
info@ozono-terapia.com