Seqüeles de poliomielitis

Ozonoterapia en secuelas poliomielitis

L´ozonoteràpia intrarticular gràcies a la seva acció analgèsica i antiinflamatòria obté bons resultats en el tractament dels problemes osteoarticulars que presenten de manera molt freqüent les persones que han patit infecció pel virus de la polio.

Una de les articulacions més afectades és la del genoll produint dolor i inestabilitat en la marxa. L´edat de presentació d´aquests símptomes sol ser inferior al de la població en general, podent-se iniciar abans dels 50 anys.

L´administració d´ozó/oxígen a nivell intrarticular aconsegueix una disminució del dolor des de les primeres sessions de tractament permeten la disminució progressiva de medicaments i fàrmacs analgèsics i antiinfalamatoris. Els tractaments es realitzen de manera ambulatòria un cop a la setmana i estan exemptes d´efectes secundaris. El nombre se sessions és de 5. Aquesta forma de teràpia no necessita realitzar repós després del tractament.

En el cas del mal d´esquena (especialment a la part baixa de la mateixa, lumbàlgies) per deformitats del tipus escoliosi, per alteracions posturals, dismetries (una cama més llarga que l´altra), l´ozonoteràpia, aplicada a nivell de la musculatura paravertebral en forma d´infiltracions, poden ser de gran ajuda amb el control del dolor d´aquests pacients.

El tractament es realitza també de manera ambulatòria, un o dos cops per setmana i no té complicacions ni efectes secundaris.

Altres dolors que poden ser tributaris al tractament amb ozó són: dolor a l´espatlla i regió cervical per l´ús de bastons i crosses.

que es poliomielitis

La poliomielitis, pòlio o paralísi infantil és una malatia molt greu i molt contagiosa que afecta al sistema nerviós podent produir paràlisi generalment de les cames o inclús la mort per paràlisi dels músculs respiratoris.

Als anys 60 va haver una important epidèmia de poliomelitis a Espanya que va afectar a milers de nens, que ara arribada la cinquantena pateixen diverses seqüeles d´aquesta patologia.

A més se sap que, dècades després de la infecció pel virus de la polio, aquests pacients poden desenvolupar el que es coneix com a síndrome post-polio, caracteritzat per debilitat muscular progressiva, fatiga, alteracions de la son, baixa tolerància al fred, etc.

Però el que sí que és evident és que quasi tots i amb l´edat desenvoluparan artràlgies (dolors articulars) i artromiàlgies (dolors musculars). De fet, molts pacients presenten dolors molt invalidants en les articulacions sotmeses a sobreesforços importants. Per exemple, la persona que té una afectació greu d´una cama i que després de diverses intervencions quirúrgiques i usos de tutor i aparells ortopèdics ha sotmès a l´altra cama a una important sobrecàrrega, provocarà a la llarga un desgast d´aquesta articulació, en aquest cas la del genoll, en forma d´artrosi precoç. Aquesta artrosi té pitjors conseqüències en una persona amb seqüeles de poliomielitis que en la població general perque suposa una patologia afegida i molt severa sobre la cama que està fent de suport i que permet la deambulació del pacient.

Les lumbàlgies, dorsàlgies i cervicàlgies són també molt freqüents en persones que han patit polio, i estan causades tant per alteracions posturals, dismetries (una cama més llarga que l´altra) com per artrosi i discopaties.

L´ozonoteràpia intrarticular, gràcies a la seva acció analgèsica i antiinfamatòria, obté bons resultats en aquest tipus de pacients. La disminució del dolor s´estableix des de les primeres sessions de tractament, havent-se establert una mitjana de 5 sessions per obtenir una millora significativa.

Els tractaments es realitzen de manera ambulatòria un cop per setmana. Un avantage important d´aquesta forma de teràpia és que està exempta d´efectes secundaris i complicacions, podent realitzar-se tantes vegades com el metge ho consideri oportú.

En el cas de les lumbàlgies les infiltracions d´ozó a nivell de la musculatura paravertebral poden ser de gran ajuda en el control del dolor en aquests pacients, aconseguint una disminució del consum d´analgèsics i antiinflamatoris i una millora important en la seva qualitat de vida.

Per edat, actualment les persones que van presentar infecció pel virus de la polio ténen entre 55 i 65 anys, molts d´aquests pacients poden beneficiar-se també del tractament Plasma Ric en Factors de Creixement Ozonitzat.

ELS NOSTRES ESPECIALISTES

Dra. Gloria Rovira Dupláa

Jefe de la Unidad de Ozonoterapia desde 1987

Formación Académica:

  • Internado Rotatorio en el Beth Israel Medical Center de Newark (EEUU).
  • Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona.
  • Doctorada en Medicina por la Medizinische Hochschule Hannover (Alemania).

Dra Gonzalez

Medicines Complementàries

Formació Acadèmica:

  • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Diploma de Acupuntura Tradicional. Asociación Española para la Enseñanza de la Acupuntura Tradicional y Asociación Médica de Acupuntura y Estimuloterapia (Barcelona)
  • Diploma de Terapèutica Homeopàtica. Centre d’Etudes et Documentation en Homeopatie (Paris)