Dra. Montserrat Gonzalez
Palomares

Formació Acadèmica:

1982 – Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona

1986 – Diploma de Acupuntura Tradicional. Asociación Española para la Enseñanza de la Acupuntura Tradicional y Asociación Médica de Acupuntura y Estimuloterapia (Barcelona)

1994 – Diploma de Terapèutica Homeopàtica. Centre d’Etudes et Documentation en Homeopatie (Paris)

2009 – Màster en Medicina Naturista per la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona

Trajectoria Professional:

1985-96 – Metge col.laborador a la consulta de Medicina Natural del Dr. Miquel Pros Casas. Barcelona.

1988 – Metge col.laborador a la Unitat d’Ozonoteràpia. Clínica Quirón. Barcelona

2005 – Institut Català d’Ozonoterapia. Barcelona

Docència / Societats:

Vice-presidenta de la Secciò Col.legial de Metges Naturistes del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB)

Coordinadora i docent al Màster en Medicina Naturista i Infermeria Naturista. Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona.

Coordinadora i docent del Curs d’introducció a la Medicina Naturista. Centre d’Estudis Col.legials. COMB.

Docent al Curs de Postgrau en Medicina Naturista. Atenció Primària de Salut. Fundació Bosch i Gimpera. Universitat de Barcelona.

Docent al curs de Formació Postgraduada en Teràpies Naturals. Escola Universitària d’Infermeria. Sant Joan de Déu.

Membre de la Sociedad Española de Ozonoterapia (SEOT)

Dra. Montserrat Gonzalez
Palomares

Formació Acadèmica:

1982 – Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona

1986 – Diploma de Acupuntura Tradicional. Asociación Española para la Enseñanza de la Acupuntura Tradicional y Asociación Médica de Acupuntura y Estimuloterapia (Barcelona)

1994 – Diploma de Terapèutica Homeopàtica. Centre d’Etudes et Documentation en Homeopatie (Paris)

2009 – Màster en Medicina Naturista per la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona

Trajectoria Professional:

1985-96 – Metge col.laborador a la consulta de Medicina Natural del Dr. Miquel Pros Casas. Barcelona.

1988 – Metge col.laborador a la Unitat d’Ozonoteràpia. Clínica Quirón. Barcelona

2005 – Institut Català d’Ozonoterapia. Barcelona

Docència / Societats:

Vice-presidenta de la Secciò Col.legial de Metges Naturistes del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB)

Coordinadora i docent al Màster en Medicina Naturista i Infermeria Naturista. Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona.

Coordinadora i docent del Curs d’introducció a la Medicina Naturista. Centre d’Estudis Col.legials. COMB.

Docent al Curs de Postgrau en Medicina Naturista. Atenció Primària de Salut. Fundació Bosch i Gimpera. Universitat de Barcelona.

Docent al curs de Formació Postgraduada en Teràpies Naturals. Escola Universitària d’Infermeria. Sant Joan de Déu.

Membre de la Sociedad Española de Ozonoterapia (SEOT)