Sra. Raquel
Montilla

Dades Acadèmiques

 • Estudis de Diplomat en Infermeria a la Creu Roja de Barcelona del 1983 al 1986.
 • Màster en Geriatria i Gerontologia a la Escola Universitària d’Infermeria Sant Pau, amb qualificació de  Excel·lent Barcelona 2012.

Formació Continuada

 • Curs d’iniciació en Neonatologia a l’Hospital Clínic de Barcelona a l’any 1986.
 • Curs de perfeccionament en Neonatologia a l’Hospital Clínic de Barcelona a l’any 1986.
 • Curs d’atenció primària de salut per infermeria al Col·legi Oficial de Diplomats a l’any 1990-91.
 • Curs d’aprofundiment en programes de vacunació a l’atenció primària al Col·legi Oficial de Diplomats a l’any 1991-92.
 • Curs de salut comunitària i promoció de la salut a la fundació Icepss de 225 hores a l’any 1999.
 • Curs d’urgències mèdiques i primers auxilis a la fundació Icepss de 200 hores a l’any 2000.
 • Curs materno-infantil a la fundació Icepss de 300 hores a l’any 2000.
 • Curs de perfeccionament en neonatologia a l’Hospital Clínic de Barcelona i Hospital Sant Joan  de Deu a l’any 1994.
 • Participació amb el taller del pla de cures per a diplomats en infermeria a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona als anys 2002, 2003 i 2004
 • Curs d’actualització en urgències i emergències cardiològiques pediàtriques, de 75 hores a la fundació Logoss, als anys 2004 i 2005.
 • Curs d’actualització en urgències i emergències respiratòries, infeccioses i neurològiques pediàtriques, de 75 hores a la fundació Logos, anys 2004 i 2005.
 • Curs d’actualització en urgències i emergències metabulo-renals, psiquiàtriques e intoxicacions pediàtriques, de 75 hores a la fundació Logoss, anys 2004 i 2005.
 • Curs : “ Urgencias y dolor en cuidados paliativos para enfermería “, formació continuada Logoss, any 2010.
 • Curs d’Infermera experta en indicació, ús i autorització de Medicaments i productes Sanitàris en cuidats generals d’infermería i en T.I.C, Coib, any 2012-2013.
 • Curs de Formació en Dolor para Infermería, Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries, 40 hores lectives, any 2013.
 • Curs de Úlceres per Pressió, 8 hores lectives, Fundació ACRA, any 2013.
 • Curs d’hygiène postural i movilitzacions. 10 hores. Fundació ACRA, any 2015.
 • “Que hem après del Covid19 sobre equips de protección individual EPI” – Maig 2020.
 • “Covid19, Epidemiologia i Clínica, actualització“ Juny 2020.

Sra. Raquel
Montilla

Dades Acadèmiques

 • Estudis de Diplomat en Infermeria a la Creu Roja de Barcelona del 1983 al 1986.
 • Màster en Geriatria i Gerontologia a la Escola Universitària d’Infermeria Sant Pau, amb qualificació de  Excel·lent Barcelona 2012.

Formació Continuada

 • Curs d’iniciació en Neonatologia a l’Hospital Clínic de Barcelona a l’any 1986.
 • Curs de perfeccionament en Neonatologia a l’Hospital Clínic de Barcelona a l’any 1986.
 • Curs d’atenció primària de salut per infermeria al Col·legi Oficial de Diplomats a l’any 1990-91.
 • Curs d’aprofundiment en programes de vacunació a l’atenció primària al Col·legi Oficial de Diplomats a l’any 1991-92.
 • Curs de salut comunitària i promoció de la salut a la fundació Icepss de 225 hores a l’any 1999.
 • Curs d’urgències mèdiques i primers auxilis a la fundació Icepss de 200 hores a l’any 2000.
 • Curs materno-infantil a la fundació Icepss de 300 hores a l’any 2000.
 • Curs de perfeccionament en neonatologia a l’Hospital Clínic de Barcelona i Hospital Sant Joan  de Deu a l’any 1994.
 • Participació amb el taller del pla de cures per a diplomats en infermeria a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona als anys 2002, 2003 i 2004
 • Curs d’actualització en urgències i emergències cardiològiques pediàtriques, de 75 hores a la fundació Logoss, als anys 2004 i 2005.
 • Curs d’actualització en urgències i emergències respiratòries, infeccioses i neurològiques pediàtriques, de 75 hores a la fundació Logos, anys 2004 i 2005.
 • Curs d’actualització en urgències i emergències metabulo-renals, psiquiàtriques e intoxicacions pediàtriques, de 75 hores a la fundació Logoss, anys 2004 i 2005.
 • Curs : “ Urgencias y dolor en cuidados paliativos para enfermería “, formació continuada Logoss, any 2010.
 • Curs d’Infermera experta en indicació, ús i autorització de Medicaments i productes Sanitàris en cuidats generals d’infermería i en T.I.C, Coib, any 2012-2013.
 • Curs de Formació en Dolor para Infermería, Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries, 40 hores lectives, any 2013.
 • Curs de Úlceres per Pressió, 8 hores lectives, Fundació ACRA, any 2013.
 • Curs d’hygiène postural i movilitzacions. 10 hores. Fundació ACRA, any 2015.
 • “Que hem après del Covid19 sobre equips de protección individual EPI” – Maig 2020.
 • “Covid19, Epidemiologia i Clínica, actualització“ Juny 2020.